Keep Pet >> Sällskapsdjur >  >> hundar >> Beteende

Vilka känslor har hundar?

Om du någonsin har yttrat fraser som "Du sårar hans känslor" eller "Hon gömmer sig just nu för att hon är generad", har du antagligen tillbringat en hel del tid med att försöka tyda din hunds känslor. Även om antagandet att din hundvän är ensam med sig själv eftersom han är arg på dig för att du vägrar en godbit kan vara lite mer än klassisk antropomorfism, har studier visat att hundar kan känna känslor. De exakta känslor en hund kan känna är dock begränsade till ett fåtal utvalda, och eftersom det inte är lätt att mäta hundkänslor, kanske vetenskapen fortfarande inte har alla svaren.

Mäta känslor hos hundar

Det är ibland tillräckligt svårt att känna igen vad vi själva eller människorna närmast oss känner, och det är, föga förvånande, ännu svårare att säga vad våra hundar känner. Ofta tittar hundägare på kroppsspråk och hundbeteendesignaler för att tyda våra hundars känsloliv, vilket kan säga mycket, men vem kan vara säker på att vi läser signaler korrekt? En studie, som delas av National Geographic, använde MRI-skannrar för att mäta hur hundar reagerar på olika saker, som mat och beröm. Studien visade att när den presenteras med stimuli som framkallar positiva känslor hos människor, tändes kaudatkärnan, den del av hjärnan som tros ha de mest njutningsfulla signalsubstanserna, vilket indikerar att hundar kan uppleva lycka.

Dessutom avslöjade en studie från 2017 publicerad i Animal Sentience att förutom lycka kan hundar också känna känslor som empati. I båda studierna gjordes de känslor som uttrycks av hundarna så i relation till de upplevda känslorna, sett i ansiktsuttryck och kroppsspråk, hos andra, specifikt människor. Utanför en MR-maskin eller ett slutet studieutrymme kan hundvårdare också använda sina husdjurs kroppsspråk för att tyda hur de kan må i ett givet ögonblick.

Vanliga känslor observerade hos hundar

I de flesta fall tros hundar vara kapabla att uppleva många av samma känslor som ett tvåårigt barn. Hundens hjärnor, varav de största är ungefär lika stora som en citron, kan framkalla en rad känslor, varav de tidigaste inkluderar spänning och upphetsning, belåtenhet, stress och till och med avsky, enligt Psychology Today. Dessutom kan känslor som rädsla, glädje och ilska också ses hos hundar, liksom uppenbara känslor som kärlek och tillgivenhet, och misstänksamhet och blyghet. Samma känslor ses hos barn under cirka tre år gamla, och många människor utvecklar mer komplexa känslor, som skuld, stolthet eller skam, en hunds förmåga till känslomässig inlärning upphör innan den når den platsen.

Hundar och mänskliga känslor

Även om hundar kanske inte kan uppleva komplexa mänskliga känslor, har många av dem en viss hundkänslomässig intelligens som gör dem idealiska för att erbjuda stöd till sina mänskliga motsvarigheter. Under de senaste åren har känslomässiga stödhundar blivit allt vanligare, även om de måste ordineras till en person av en mentalvårdspersonal, enligt American Kennel Club. Medan vissa hundar kan efterlikna eller matcha känslorna som visas av deras mänskliga motsvarigheter, är hundar med känslomässigt stöd i allmänhet av ett tillbakalutat och lugnt uppträdande och ger en känsla av trygghet för sina vårdnadshavare, särskilt i tider av ångest, sorg och överväldigande. Emotionella stödhundar är inte tränade tjänstedjur, även om grundläggande träning rekommenderas för att ge dem större tillgång till offentliga utrymmen.

Slutsats

Hundar är verkligen kapabla att uppleva och visa känslor, även om deras kapacitet för känslor är begränsad till de som ses hos mycket små barn. Komplexa känslor, som skuld eller förakt, har ännu inte mätts i hundar, även om forskningen är ganska begränsad vid denna tidpunkt. Kroppsspråk hos hundar är det enklaste sättet att mäta känslor i det dagliga livet, med vanliga signaler som svansviftande för att representera spänning och upphöjda hackles för att representera defensivitet eller misstänksamhet, bland många som ses hos hundar.