Keep Pet >> Sällskapsdjur >  >> hundar >> hundar

Vad är en anfallshund?

Anfallshundar är specialutbildade servicehundar som hjälper personer som har anfall. Precis som tjänstehundar kan tränas för att hjälpa blinda eller rullstolsbundna personer, kan vissa tränas att svara på anfall. Anfallshundar är tränade att hjälpa sina förare före, under och efter ett anfall. Dessa intelligenta brukshundar älskar sina jobb och det märks. Inte vilken hund som helst är berättigad att bli en anfallshund, och inte alla som går igenom träning kommer att klara sig.

Vad är en anfallshund?

Anfallshundar kallas ibland anfallsvarningshundar, anfallshjälpshundar, anfallsupptäckande hundar eller anfallsvarshundar. Alla dessa är inte exakt likadana.

Anfall varning eller detektering hundar kan känna att ett anfall kommer innan det börjar. Detta beror sannolikt på de subtila förändringarna som inträffar i den preiktala fasen (perioden före anfallet). Hunden är tränad att visa beteende som talar om för föraren att ett anfall kommer, som att stirra, tafsa eller nosa på föraren. Detta gör att föraren kan komma i säkerhet innan anfallet börjar. Anfallsvarnings- eller upptäcktshundar kan tränas att fungera som anfallsvarningshundar också. När de också är tränade att svara på anfall kallas de ofta anfallshjälphundar eller helt enkelt anfallshundar.

Anfall svar hundar är inte alltid anfallsvarnings- eller upptäcktshundar. Anfallsvarningshundar är tränade att svara på ett anfall genom att hjälpa föraren eller hitta hjälp, men de kan inte alltid varna föraren om ett anfall. De kommer att försöka skydda sina förare från skador under ett anfall och hitta hjälp vid behov. De är tränade att hålla sig nära föraren under anfallet och skydda mot skador. De är också tränade att larma en annan person om föraren behöver hjälp. En hund som svarar på anfall är ofta tränad att utföra användbara uppgifter som att hämta föremål som kan behövas (mediciner, telefon, larm eller larmenhet), öppna eller stänga dörrar och tända och släcka lampor.

Anfallshundar är också tränade att bete sig bra på alla ställen och följa med föraren lydigt. De går lugnt med sina förare utan att dra i kopplet eller selehandtaget. När föraren sitter är anfallshunden tyst vid förarens sida.

En anfallshund paras ihop med en person som lider av anfall, ibland en epileptiker, och de två blir ett team. I allmänhet kommer anfallshunden att gå överallt med föraren. I händelse av att ett anfall börjar kommer hunden att svara på bästa sätt för att hjälpa föraren. Dessa hundar är tränade för att utföra en mängd olika uppgifter i alla typer av situationer.

8 typer av servicehundar och vad de gör

Hur hundar blir anfallshundar

Inte alla hundar har rätt personlighet, temperament och färdigheter för att bli en anfallshund. Vissa organisationer har avelsprogram medan andra kommer att arbeta med räddningshundar eller blandraser. Hundar bedöms som unga valpar och går in i ett intensivt träningsprogram om de bedöms lämpliga. De med rätt attribut börjar den tidiga fasen av programmet så unga som åtta veckor gamla. De genomgår först grundläggande socialisering, lydnadsträning och husträning. De undersöks kontinuerligt för temperament och hälsa för att säkerställa att de fortfarande är rätt för jobbet.

Hundar som klarar sig bra i de tidiga faserna går vidare till mer avancerad träning. I allmänhet tränas en anfallshund under en period på cirka två år innan den samsas med en förare. I de flesta fall kommer hanteraren också behöva genomföra en utbildning. Träningen fortsätter när föraren och hunden är iväg på egen hand.

Det finns en viss osäkerhet bland experter om en hunds naturliga förmåga att känna att ett anfall kommer. Vissa tror att detta är en naturlig talang som bara vissa hundar besitter. Andra känner att alla hundar har förmågan att känna av ett anfall innan det börjar, de behöver bara lära sig hur man visar denna kunskap för föraren. Det är därför vissa hundar är utbildade att vara anfallsupptäckande eller varna hundar och andra helt enkelt som anfallsvarshundar.

Livet med en anfallshund

Anfallshundar bildar mycket nära band med sina förare. Teamet är mer än bara hundförare; det är ett förhållande av ömsesidigt sällskap. Anfallshundar behöver dock inte vara i arbetsläge hela tiden. När selen lossnar vet de att de i princip är "off the job". Det här är en tid då de kan agera lite mer som husdjur, leka och koppla av. Lyckligtvis är de flesta fortfarande redo att agera på rätt sätt om deras hanterare får ett anfall.