Keep Pet >> Sällskapsdjur >  >> hundar >> Raser

Bryssel Griffons – vanliga hälsoproblem och sjukdomar

Bryssel Griffons – vanliga hälsoproblem och sjukdomar

Brysselgriffel kan påverkas av följande (men inte begränsat till) hälsotillstånd och sjukdomar, av vilka några är ärftliga. De är inte alla högriskhälsotillstånd och sjukdomar för Bryssel griffons. Vissa av dem är miljösjukdomar, så de kan lätt undvikas genom att ge Brysselgriffon ordentlig vård och uppmärksamhet.

Problem med ben, muskler och leder

  • Höftdysplasi
  • Patellar luxation

Andningsproblem

  • Brachycephalic airway syndrome

Hudproblem

  • Pyodermi

Syn- och hörselproblem

  • Disticiasis
  • Progressiv retinal atrofi