Keep Pet >> Sällskapsdjur >  >> hundar >> Raser

Chugs – vanliga hälsoproblem och sjukdomar

Chugs – vanliga hälsoproblem och sjukdomar

Chugs kan påverkas av följande (men inte begränsat till) hälsotillstånd och sjukdomar, av vilka några är ärftliga. De är inte alla hälsotillstånd och sjukdomar med hög risk för Chugs. Vissa av dem är miljösjukdomar så de kan lätt undvikas genom att ge Chugs ordentlig vård och uppmärksamhet.

Problem med ben, muskler och leder

  • Höftdysplasi
  • Patellar luxation

Andningsproblem

  • Brachycephalic airway syndrome

Syn- och hörselproblem

  • Grå starr
  • Entropion
  • Keratokonjunktivit sicca (torra ögon)