Keep Pet >> Sällskapsdjur >  >> hundar >> Raser

dvärgschnauzer – vanliga hälsoproblem och sjukdomar

dvärgschnauzer – vanliga hälsoproblem och sjukdomar

Dvärgschnauzrar kan påverkas av följande (men inte begränsat till) hälsotillstånd och sjukdomar, av vilka några är ärftliga. De är inte alla hälsotillstånd och sjukdomar med hög risk för dvärgschnauzer. Vissa av dem är miljösjukdomar, så de kan lätt undvikas genom att ge dvärgschnauzer ordentlig vård och uppmärksamhet.

Problem med ben, muskler och leder

 • Höftdysplasi
 • Lägg-kalv-perthes sjukdom
 • Myotoni

Kardiovaskulära problem

 • Mitralklaffssjukdom
 • Portosystemisk shunt

Endokrina problem

 • Hypotyreos

Hudproblem

 • Dermatit

Urinproblem

 • Blässtenar

Neurologiska problem

 • Epilepsi

Gastrointestinala problem

 • Bukspottkörtelinflammation

Problem med reproduktionssystem

 • Kryptorchidism