Keep Pet >> Sällskapsdjur >  >> hundar >> hundar

Hur gör du en kraftig hundlåda

Att ha en hund hemma är outhärdligt utan en låda. Detta eftersom du kan se avfallet tydligt utan att behöva leta, till skillnad från när du är i huset. För att du ska kunna göra arbetet enklare måste du komma med idéer som hjälper dig att komma ur det problemet. Du behöver en lösning som hjälper dig att hantera din hund med lätthet.

Vad gör du när hanteringen av en hund har blivit värre än du någonsin trodde?

Kommer du att välja en låda, eller kommer du att göra det själv för att spara pengar? Om ja, kommer vi att guida dig om de steg du kan vidta för att göra det.

Innehåll

  • Hur gör du en kraftig hundlåda?
    • Mät din hund
    • Bestämma måtten på din låda
    • Välj det bästa materialet för ditt ändamål.
  • Sluta ord

Hur gör du en kraftig hundlåda?

Följande är procedurer som du kommer att behöva för att göra en kraftig hundlåda.

Mät din hund

För att du ska ha en låda som passar din hund måste du mäta din hund. Måttet hjälper dig att veta hundens storlek och längd. Genom att känna till hundens mått kommer du att hitta rätt storlek på den låda som din hund behöver. Att göra lådan blir lätt genom denna procedur.

Bestämma måtten på din låda

När du är klar med mätningen av din hund kommer du att kunna konstruera lådan med hjälp av idéerna från mätningarna. Se till att du har tillräckligt med utrymme där din hund kan röra sig fritt, stå och sova. En rymlig låda gör att din hund kan känna sig bekväm.

Använd dock inte måtten du får för att bygga lådan. Du måste komma på olika mått eftersom du behöver ett utrymme som kan rymma din hund utan att känna något obehag.

Välj det bästa materialet för ditt ändamål.

Denna procedur beror på vilken typ av låda du behöver. Om du är intresserad av lådan, kommer du att flytta bort från huset; då är det lämpligt att gå efter trälådan.

Om du behöver en låda som du kan hitta inuti ditt hus, bör du välja den icke trädbevuxna lådan. I det här fallet kommer vi att fokusera på hundlådan i trä.

Steg 1:Köp din träplank.

Om du ska göra en trälåda, se till att du har det trä du väljer. Vilket virke du kommer att välja beror på pengarna du kommer att spendera. Se till att du väljer klokt för att undvika att komma med något hållbart trä.

Du behöver ett måttband, hammare, gångjärn och spik för att du ska kunna tillverka lådan.

Steg 2:Gör de övre och nedre delarna av din låda.

Du kommer att såga virket med en såg genom de mått du har fått tidigare. Innan du fäster skogen, se till att toppen och botten är av samma storlek. Detta hjälper dig att undvika att upprepa samma procedur som kommer att kräva mycket av din tid.

Steg 3:Gör sidorna och baksidan med.

Skär virket i bitar med samma mått. Du måste lägga träet så att det inte blir tätt fästa. Detta för att säkerställa att det finns ordentlig ventilation.

Steg 4:Fäst dörren på en av lådans sidor.

När du är klar med att konstruera toppen, botten och sidorna av lådan behöver du också en dörr till din hund. Dörren ska fästas på lådans sidor. Gör detta ordentligt för att dörren ska kunna stängas korrekt.

Du måste sätta gångjärnen på sidan av lådorna som bör vara minst två. Du kan använda en hammare för att träffa spikarna exakt eller för att böja dem. Detta kommer att hjälpa hunden från att bli knivhuggen.

Du kan kontrollera igen genom att stänga och öppna dörren för att säkerställa att den är korrekt. Dessutom kommer du att kunna se om den stängs och öppnas med lätthet.

Slutord

De här procedurerna hjälper dig att göra din hunds låda hemma. Se till att du har allt material du behöver. Viktigast av allt, fokusera på måtten för att du ska komma fram till en bra låda. Det ska vara rymligt och välventilerat. Ge din hund mat och vatten för att förbli frisk.