Keep Pet >> Sällskapsdjur >  >> hundar >> hundar

Animal Welfare Board of India – Coronavirus Circular

Animal Welfare Board of India – Coronavirus Circular Animal Welfare Board of India – Coronavirus Circular

Följ denna länk för att läsa hela artikeln
https://bit.ly/2U74doK

Vänligen läs och cirkulera, dina husdjur kan inte smitta dig. Vi behöver inte en epidemi av övergivna husdjur för att bidra till en svår situation. Ett övergivet husdjur tvingar en räddare, välfärdsarbetare, NGO att lämna sina hem eller sin arbetsplats och utsätta sig själva för fara. Systemet är överbelastat, och skyddsrum fungerar med skosnörebudgetar och begränsad kapacitet, lägg inte till bördan.
Ta ansvar och om du har frågor fråga en veterinär.

Animal Welfare Board of India – Coronavirus Circular

Här är några resurser samt regeringsanvisningar med avseende på covid-19. I dessa svåra tider måste vi ta ansvar för den information vi delar, oavsett hur god avsikten är. För information relaterad till djur eller människor, se officiella informationskällor.

https://www.mygov.in/covid-19/
https://www.mohfw.gov.in/

Högsta domstolens cirkulär -covid19_14032020-1 Ladda ner

Håll dig inomhus, var säker.